Information för dig
som behandlas med Eliquis®

På eliquispatient.se får du svar på frågor om din behandling, om läkemedlet Eliquis och information om orsaken till din behandling.

  • Information about Eliquis is available in other languages

  • Click here »

01:53

FILM OM ELIQUIS®

En film för dig som ska behandlas med Eliquis. Filmen tar upp de viktigaste sakerna du bör känna till om din behandling.

Se filmen om Eliquis

FILM OM PATIENTSTÖD

Det finns ett patientstöd för dig som behandlas med Eliquis. I filmen beskrivs vilka olika hjälpmedel du kan få som patient och hur du får tillgång till det.

Se filmen om Eliquis patientstöd


Behöver jag kontrollera mina blodvärden kontinuerligt, precis som med Waran?
Nej, det behöver du inte göra

Om jag är gravid - kan jag ta Eliquis® då?
Du ska inte ta Eliquis® om du är gravid, om inte din läkare säger annat efter att han/hon fått denna information.

Vad är förmaksflimmer?
Förmaksflimmer är en hjärtsjukdom som gör att ditt hjärta slår snabbt och i otakt.

Vi har samlat en del frågor och svar som vi vet är några av de vanligaste frågorna kring behandlingen med Eliquis.

Vanliga frågor och svar